Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Pszczółki!

Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółkach to ogromna duma Gminy Pszczółki. Oddani swojej pracy, zawsze pomocni Mieszkańcom, aktywnie włączający się w życie naszej gminy oraz chętni do ciągłego rozwoju.

Współpraca z nimi to czysta przyjemność. Cieszymy się, że nadszedł dzień, kiedy ich wielopłaszczyznowe działania zostały nagrodzone.


W sobotę (14.01 br.)  nastąpiło uroczyste powitanie nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego. W tej ważnej chwili byli z nami m.in.: wicestarosta Powiatu Gdańskiego Pani Marzena Biernacka, Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego Pan Bogdan Dombrowski, radny Powiatu Gdańskiego Pan Jarosław Juchniewicz, radni Gminy Pszczółki, sołtysi, wójt Gminy Pszczółki w latach 2000-2018 Pani Hanna Brejwo, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, darczyńcy, harcerze z 33 WDH im. HBOS "Baszta" i licznie zgromadzeni Mieszkańcy Gminy Pszczółki. W tej ważnej chwili był również z nami Ksiądz Proboszcz Józef Urban, który dokonał poświęcenia nowego ciężkiego wozu.


Oficjalnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółkach stała się posiadaczem najnowocześniejszego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, którego wyposażenie obejmuje m.in. zbiornik wody o pojemności 7000 litrów oraz 700 litrów środka pianotwórczego, dwuzakresową pompę pożarniczą, dwa działka wodno-piachowe oraz maszt oświetleniowy.


Droga do pozyskania takiego wozu była naprawdę długa i wyboista. 5 źródeł finansowania to wiele godzin negocjacji, wypełniania dokumentów i załatwiania formalności. Najwyższa kwota dofinansowania została przekazana w formie dotacji z budżetu Gminy Pszczółki w wysokości ponad połowy wartości samochodu. Wójt wraz z Radą Gminy Pszczółki nie wątpliwości, że jest to wydatek ważny i bardzo potrzebny dla całej społeczności.


Pozostałe źródła finansowania pojazdu to dotacje z:

Powiatu Gdańskiego, Skarbu Państwa, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków przekazanych od lokalnych darczyńców.


Dziękujemy  za wszystko co robicie i trzymamy kciuki za realizację kolejnych planów.