Azbestowe archiwum

Dotychczas zrealizowano niżej wymienione edycje konkursu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczółki”

Edycja 2009 r.: 
- całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 5.541,44 zł
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 1.385,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 4,40 Mg

Edycja 2011 r. 
- całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 6.642,00 zł
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 4.648,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 6,1 Mg

Edycja 2012 r.
- całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 7.996,89 zł
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 5.597,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 5,734 Mg

Edycja 2013 r.
- całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 2.568,00 zł
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 1.790,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 3,21 Mg

Edycja 2014 r.
- całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 13.232,00 zł
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 12.831,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 19,81 Mg

Edycja 2015 r.
- całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 11.765,20 zł
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 10.000,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 18,20 Mg

Edycja 2016 r. 
- koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 4.477,60 zł
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 3.805,96 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 7,34 Mg

Edycja 2017 r. 
- koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 5 994,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 12,74 Mg