Jak nam szkodzi niska emisja?

Udowodniono, że długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza może być bardzo szkodliwa dla zdrowia – u dzieci ma niekorzystny wpływ na układ oddechowy i immunologiczny, natomiast u dorosłych wiąże się z częstszym występowaniem chorób alergicznych i chorób układu oddechowego.


W 2018 r. w Gminie Pszczółki dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowano zadanie pn.: „Czyste powietrze w Gminie Pszczółki w budynkach wielorodzinnych”. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚ i GW wyniosła 1.928,80 zł, co stanowi 20 % kosztów kwalifikowalnych (koszty kwalifikowalne wyniosły 9.644,01 zł). Zadanie polegało na likwidacji pieca węglowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Kleszczewko i zastąpienie go piecem gazowym.

 

Dzięki likwidacji pieca zredukowano: pyły  ogólne o 0,080 Mg/rok, SO2 o 0,038 Mg/rok,  NOx o 0,002 Mg/rok, CO o 0,179 Mg/rok oraz CO2 o 4,148 Mg/rok.


Więcej informacji dotyczących wymiany pieców węglowych na przyjazne  środowisku znajdziecie na stronie https://wfos.gdansk.pl/