Urząd gminy

Imię i nazwisko: Maciej Urbanek

wiek:  27 lat

miejsce zamieszkania: rodowity mieszkaniec Gminy Pszczółki

wykształcenie:

 • od 2015-obecnie – Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, studia doktoranckie z zakresu nauk o polityce, rozprawa doktorska przygotowywana pod kierunkiem Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, prof. UG, dr hab. Tadeusza Dmochowskiego
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, studia magisterskie (politologia o specjalności ustrojowo-samorządowej)
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, studia licencjackie (politologia)
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, podyplomowe studia zarządzania jednostkami administracji publicznej
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, podyplomowe studia historii
 • kwalifikacyjny kurs pedagogiczny

publikacje naukowe:

 • Samorząd gminny w polityce przeciwdziałania patologiom społecznym – wybrane aspekty funkcjonowania, [w:] Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju, pod red. M. Kubiaka, Gdańsk 2015
 • Współczesne problemy polityki społecznej w Stanach Zjednoczonych oraz sposoby modyfikacji jej mechanizmów z perspektywy rządu federalnego, [w:] Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie, pod red. M. Kubiaka, Gdańsk 2014

kariera:

 • był Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Pszczółki
 • od 2010 roku radny gminy Pszczółki VI i VII kadencji. W 2014 roku w okręgu wyborczym w Różynach uzyskał reelekcję z najlepszym wynikiem wyborczym (75% głosów) w Gminie Pszczółki.
 • zawodowo zajmował się zarządzaniem i realizacją projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • realizował projekty we współpracy z największymi Spółkami Skarbu Państwa (m.in. PGNiG, Grupa Azoty, PZU, TAURON oraz PGE)
 • na stałe współpracuje z Instytutem Badań Ekonomiczno-Społecznych w Gdańsku w zakresie samorządności i edukacji obywatelskiej
 • wielokrotny organizator wydarzeń o charakterze edukacyjnym m.in. pierwszego w Powiecie Gdańskim dnia mediacji oraz debaty na temat znaczenia jednomandatowych okręgów wyborczych w kształtowaniu się nowych elit politycznych.

nagrody:

 • Tytuł „Radny na medal” przyznany przez Dziennik Bałtycki w 2014 roku
 • „Osobowość Roku 2017” Powiatu Gdańskiego w kategorii „samorząd i działalność społeczna” przyznana przez Dziennik Bałtycki

hobby: muzyka, literatura, historia
Czym jest Urząd Gminy w Pszczółkach?

Urząd Gminy w Pszczółkach jest instytucją samorządową –jednostką organizacyjną Gminy Pszczółki.

Przy pomocy jego pomocy Wójt wykonuje zadania gminy.


Czym zajmuje się Urząd Gminy w Pszczółkach?

Urząd Gminy w Pszczółkach zajmuje się sprawami lokalnymi dotyczącymi terenu Gminy Pszczółki.


Najważniejsze sprawy, którymi zajmuje się urząd, to:


* ład przestrzenny,

* nadawanie nazw ulic i numeracja budynków,

* ochrona środowiska i odbiór odpadów komunalnych,

* utrzymanie budynków gminnych, tj. budynki administracyjne, mieszkaniowe, świetlice,

* utrzymanie obiektów gminnych tj. drogi, parkingi, oświetlenie uliczne, tereny rekreacyjno-sportowe, parki, zieleńce,

* organizacja zajęć i wydarzeń sportowo-rekreacyjnychi kulturalnych,

* współpraca z organizacjami pozarządowymi,

* promocja gminy,

* naliczanie i pobieranie podatków i opłat lokalnych,

* wsparcie funkcjonowania placówek oświatowych,

* zapewnienie dowozów do szkół i przyznawanie stypendiów,

* obsługa gminnego transportu publicznego,

* rejestrowanie działalności gospodarczych,

* wydawanie dowodów osobistych, meldowanie i wymeldowywanie,

* rejestrowanie urodzeń, zgonów i małżeństw.


Zakres działalności - tekst odczytywany maszynowo 

Zakres działalności - nagranie w polskim języku migowym

Dostępność