Punkt informacyjny

  • osobą odpowiedzialną za sprawy związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz udzielającą informacji w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z ich usuwaniem jest p. Monika Szadkowska pok. 15 I piętro, tel. 786 957 459.
  • w pokoju nr 15 można pobrać materiały edukacyjno-informacyjne poświęcone wyrobom zawierającym azbest.