Wsparcie dla rodzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach

ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółkikierownik:

Beata Nowakowska, tel. 58 683 90 89

zasiłki:

tel. 58 683 90 96

pracownicy socjalni:

tel. 512 909 116
tel. 58 683 91 23
tel. 512 909 126

księgowość:

tel. 512 909 105