Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

Wójt Gminy Pszczółki

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18 oraz na stronach internetowych Urzędu, w dniu 12.05.2023 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowościach Skowarcz i Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży.

                                                                                                                                                Wójt

                                                                                                                                      Maciej Urbanek


Wykaz nieruchomości