Końcowa sprzedaż węgla - niższe ceny

Końcowa sprzedaż węgla – niższe ceny

Uprzejmie informujemy, że Gmina Pszczółki przystępuje do końcowej sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Jednocześnie obniżamy ceny węgla:

  • miał – 1.000 zł brutto za tonę (pozostało do sprzedaży ok. 17,5 tony),
  • orzech – 1.500 zł brutto za tonę (pozostało do sprzedaży ok. 28 ton).

Na sprzedaż końcową nie obowiązują już limity sprzedaży węgla.

Osoby zainteresowane muszą złożyć nowe wnioski w terminie od 15 maja do 30 czerwca 2023 r. Wnioski złożone wcześniej pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie wnioski o zakup rozpatrywane są w kolejności wpływu do Urzędu Gminy w Pszczółkach do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Zachęcamy do zaopatrzenia się na kolejny sezon grzewczy.


NOWY WNIOSEK