Narodowe Święto Niepodległości

104 lata temu, Polska po 123 latach niewoli odzyskała Niepodległość. Dzięki ogromnej miłości do Ojczyzny oraz wysiłkowi milionów Polaków, przez lata niewoli zostały zachowane – język, tożsamość, pamięć historyczna, duma narodowa, oraz umiłowanie wolności.
Dzisiaj my możemy się tą wolnością cieszyć i naszym obowiązkiem jest aby wspominać chwile, kiedy nie była ona oczywistością w życiu Polaków.


Z tego też powodu, dzisiaj punktualnie o godzinie 9.00 przy Kamieniu Pamięci w Skowarczu, w hołdzie poległym za wolną Ojczyznę, odśpiewaliśmy Hymn Narodowy oraz złożyliśmy kwiaty pod Kamieniem Pamięci.
Cieszę się, że w tym podniosłym momencie byli ze społecznością Gminy Pszczółki: Pani Poseł Magdalena Sroka oraz Pan Senator Ryszard Świlski. Dziękuję za obecność Pani Przewodniczącej Rady Gminy Pszczółki Annie Staniewicz, Radnym, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej Panu Michałowi Piotrowiczowi oraz Dyrektorom i Przedstawicielom placówek oświatowych, a przede wszystkim - wszystkim przybyłym Mieszkańcom.


Serdeczne podziękowania składam również pocztom sztandarowym - Rejonowemu Kołu Pszczelarzy w Pszczółkach, SP Pszczółki oraz OSP Pszczółki. Moje ukłony przekazuję również obecnym harcerzom z 33 WDH im. HBOS "Baszta".


Pamiętajmy - mimo różnicy wieku, doświadczenia, poglądów, łączy nas jedno – jesteśmy Polakami kochającymi swój kraj, którzy z podniesioną głową wspominają i będą wspominać, że nasz naród, nawet bez swojego kawałka ziemi jest niezniszczalny. Bo Polska to nie tylko terytorium, Polska to każdy z nas.


                                                                                     Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                          /-/ Maciej Urbanek