kosz na śmieci
biuletyn informacji publicznej

Historia

 

Pierwsza wzmianka w zapiskach archiwalnych ukazała się w 1307 roku pod nazwą Psolin, w 1464 roku już jako Pszczółki.

Nazwa ta do 1945 roku zmieniała się 13 krotnie, lecz dziesięć razy były to zawsze Pszczółki, a w tych trzech przypadkach Pszczółki alians Hohenstein. Według starszych zapisów, to z terenu naszego dostarczano dużo miodu i wosku do Zakonu Ojców Cystersów w Oliwie, co wpłynęło niewątpliwie na ustalenie nazwy Pszczółki.

W okresie międzywojennym na terenie Gminy Pszczółki pszczelarstwo stało na bardzo wysokim poziomie. Duże majątki ziemskie rolnicy jak i pozostali mieszkańcy posiadały ponad 400 rodzin pszczelich. Jak wiadomo Pszczółki były pod zaborem niemieckim, a w okresie międzywojennym należały do Wolnego Miasta Gdańska.

Granice Wolnego Miasta Gdańska przebiegały 2 km na południe w kierunku Miłobądza i 3 km na południowy zachód w kierunku Malenina i Świetlikowa. Takie położenie mijescowości Pszczółek było bardzo korzystne do sprowadzania z Wolnego Miasta Gdańska nowoczesnego i taniego sprzętu pasieczego, co wpłynęło dodatnio na rozwój pszczelarstwa w powiatach Tczew i Starogard Gdański.

 

Legenda Pszczółek

 

Było to za czasów , kiedy nasze Morze Bałtyckie tak jak i inne morza, miało przypływy i odpływy a brzegi jego dochodziły do obecnego naszego osiedla. W tym to czasie w okolicach obecnego miasta Puck tereny niepokojone przez morskich rozbójników. Wśród ludności tam zamieszkującej znalazł się bogobojny mnich, który tę ludność chciał ochronić.

Niestety, rozbójnicy rozprawili się z owym mnichem i wrzucili go do morza. W tym momencie powstała wielka nawałnica i pochłonęła również rozbójników. Następnego dnia morze zaczęło ustępować pozostawiając na brzegu owego mnicha, a po rozbójnikach nie pozostał żaden ślad. Z dniem tym na Morzu Bałtyckim przestał zachodzić proces przypływów i odpływów. W tym to czasie oddalone od siebie grupy Słowian i Preusów / Prusowie/ łowiły ryby. Powstała na morzu nawałnica rozbiła ich łodzie, a rozbitków wyrzuciła w okolicach, gdzie dzisiaj od wschodniej strony naszego osiedla przepływa Bielawka, pospolicie zwana Kozim Rowem. W miejscu tym znajdowało się strome urwisko obsiane głazami. Ludzie ci przenieśli się o kilkaset metrów w głąb lądu, gdzie była żyźniejsza gleba.

Miejsce w którym zostali wyrzuceni na ląd , Słowianie nazwali w swoim narzeczu nazwą, która dzisiaj brzmiałaby "Przyczółek". Prusowie nazwali od znajdujących się tam głazów "Wysoki kamień". Z biegiem lat, gdy na te ziemie napływało coraz więcej Lechitów, z ówczesnego Przyczółek powstała nazwa Pszczółek.

Z postępem pisowni wyłoniła się ostatecznie nazwa Pszczółki. Na miejscu gdzie znajdowało się urwisko, obecnie wydobywa się żwir i znajduje się cmentarz z pozostałością kamieni i głazów z tamtych czasów .

Za czasów krzyżackich wrócono do pruskiej nazwy Hohenstein. Ostatni z potomków Preusów przyłączył się do Krzyżaków zostając duchownym i znany był pod imieniem Mikolaus von Hohenstein. Chciał wywieźć z Gdańska dobra należące do szpitala św. Elżbiety. Od tego czasu nazwa naszego osiedla przez setki lat zmieniała się w zależności, kto na niej gospodarzył, by ostatecznie pozostać przy polskiej nazwie Pszczółki.

 

Ważniejsze daty z historii Pszczółek

 

 • 1307 Powstanie osady Pszczółki
 • 1323 Pszczółki dostają się pod Zakon Krzyżacki
 • 1335 Pierwszy sołtys 33 łanowych Pszczółek - Heimfried Zobor
 • 1374 Wielki Mistrz Krzyżacki - Rudolf Huzzig zmienia nazwę Pszczółki na Hohenstein
 • 1454 Powrót Pszczółek wraz z Pomorzem Gdańskim do korony polskiej
 • 1464 Król Kazimierz Jagielończyk zostawia wieś Pszczółki jako wieś królewską Joaniem Lindów
 • 1503 Michał Żelisławski otrzymuje wieś w zastaw
 • 1598 Budowa młyna w Pszczółkach
 • Wiek XVII i XVIII to stały rozwój Pszczółek. Przybywa liczba mieszkańców, zabudowań, pierwsza szkoła
 • 1778 Utworzenie przez ewangelików parafii w Rębielczu
 • 1795 Zabór pruski - powrót do niemieckiej nazwy Hohenstein
 • 1811 Zbudowano nową szkołę, nauczycielem był Bauer
 • 1811 Sołtysem Pszczółek był Daniel Thiel
 • 1851-1852 Budowa linii kolejowej do Gdańska i do Tczewa
 • 1884 Budowa linii kolejowej do Kościerzyny
 • 1890-1925 Powstanie większości murowanych domów z czerwonej cegły
 • 1920 Włączenie Pszczółek w obręb Wolnego Miasta Gdańska
 • 1931 Budowa kościoła ewangelickiego
 • 1932 Budowa kościoła rzymsko-katolickiego
 • 1935 Założenie w Pszczółkach drużyny harcerskiej
 • 1939 Liczne aresztowania polskich kolejarzy i działaczy polonijnych
 • 19.03.1945 Opuszczenie Pszczółek przez Niemców
 • 20.03.1945 Wkroczenie wojsk radzieckich do Pszczółek
 • Od połowy kwietnia 1945 istnieje już Urząd Gminy. Pierwszym wójtem był pan Kierczka, a sekretarzem pan Jędrasik
 • 8.05.1945 Powrót Pszczółek do Polski
 • 4.09.1945 Pierwszy rok szkolny w polskiej szkole
 • 06.1945 Utworzenie Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i Ochotniczej Straży Pożarnej
 • 07.1948 Organizacja młodzieżowa "Służba Polsce" odgruzowuje ulicę Pomorską Lata 60 Przebudowa i poszerzenie ulicy Gdańskiej Budowa ośrodka zdrowia i apteki Powstanie osiedla mieszkaniowego przy szkole nr 2 i wokół ulicy
 • 1964 Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2
 • 1994 Otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
 • 1996 Powołanie Gminnego Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu
 • 1997-1998 Telefonizacja
 • 1998 Budowa oczyszczalnia ścieków w Pszczółkach
 • od 1998 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach
 • 2001 Ustanowienie nowej Parafii pw. Św. Wojciecha w Żelisławkach
 • 2001-2002 Budowa zaplecza sportowego przy stadnionie sportowym w Pszczółkach
 • 2001-2003 Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 • 2002 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Różynach-Osiedlu
 • 2002-2003 Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowitem
 • 2001-2003 Budowa kościoła w Żelisławkach
 • 2003-2005 Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu
 • 2004-2007 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku
 • 2004-2006 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skowarczu
 • 2006 Utworzenie "Muzeum Miodu" w Skowarczu
 • 2006 Otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach
 • 2007 Obchody "700-lecia Pszczółek"
 • 2007 Wpisanie Miodu Pszczółkowskiego na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 2004-2008 Budowa świetlicy wiejskiej w Różynach
 • 2009 Otwarcie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach
 • 2004-2009 Remont domu podcieniowego w Kolniku
 • 2005-2010 Przebudowa stadionu sportowego w Pszczółkach
 • 2008-2010 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach
 • 2008-2010 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
 • 2008-2010 Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki - Żelisławki pn. Cysterski Trakt Rowerowy
 • 2004-2010 Budowa świetlicy w Żelisławkach
 
idź do strony głównej
aktualności gminne
o gminie
turystyka
władze gminy
galeria zdjęć
ważne instytucje
urząd gminy
oferty pracy
mapa gminy
dane kontaktowe