kosz na śmieci
biuletyn informacji publicznej

Dotacja na kolektory słoneczne

 

Dotacja na kolektory słoneczne dla osób fizycznych!!!

Informujemy, że zostały podpisane umowy z bankami biorącymi udział w programie priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Program dla przedsięwzięć  w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – część 3.

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe z wyłączeniem osób podłączonych do miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania wody lub zasilania centralnego ogrzewania.

Zainteresowane osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji wynoszące                  do 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

Wnioski można składać w jednym z 6 następujących banków:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
 • Warszawski Banki Spółdzielczy

Na terenie województwa pomorskiego znajdują się 3 banki biorące udział w Programie tj.:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A. (wszystkie oddziały i punkty kasowe)
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (oddział w Sopocie)
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. (oddział w Gdyni).

Z pozyskanych informacji wynika, że pierwsze oferty dla klientów banki przedstawią już w pierwszej połowie lipca.

Szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych oddziałów:

Nazwa banku

Adres Oddziału

Telefon

Osoba do kontaktu

Bank Ochrony Środowiska

ul. Podwale Przedmiejskie 30

80-824 Gdańsk

(058) 305-34-17

Maria Arendarczyk

Al. Grunwaldzka 76/78

80-244 Gdańsk

(058) 340-14-72/73/74

wszyscy pracownicy

ul. Kościuszki 5

81-704 Sopot

(058) 551-15-31

Sławomir Strzyżewski

ul. 10 Lutego 32

81-364 Gdynia

(058) 661-15-76

(058) 621-08-57

1. Arkadiusz Drogoń

2. Justyna Kwiatkowska

ul. Szarych Szeregów 14

76-200 Słupsk

515-111-388

515-111-982

1. Katarzyna Wieczyńska (dyr. placówki)

2. Małgorzata Narkowicz (doradca klienta)

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Al. Niepodległości 660

81-855 Sopot

(058) 340-50-80

Justyna Majrowska

Gospodarczy Bank Wielkopolski S. A.

ul. Bytowska 24

81-509 Gdynia

(058) 664-64-23 w. 310

(058) 627-30-06

Wojciech Ślęzak

Waldemar Pająk

Procedura uzyskania dofinansowania:

Osoby zainteresowane zgłaszają się do wybranego banku z dwoma wnioskami:

Dotacja wypłacona będzie po potwierdzeniu przez bank zrealizowania umowy i osiągnięcia efektu ekologicznego. W tym celu przeprowadzony musi zostać odbiór instalacji przez uprawnionego do tego wykonawcę lub inspektora nadzoru budowlanego. W dalszej kolejności należy przedstawić w banku wszelkie faktury dokumentujące poniesione koszty.

Jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego. Dodatkowo wielkość dotacji zależy od sposobu użytkowania budynku.                 W przypadku, gdy określony procent powierzchni użytkowany jest na działalność gospodarczą, koszty kwalifikowane są pomniejszane o ten procent. Maksymalny udział powierzchni użytkowanej gospodarczo nie może przekroczyć 50%.

Więcej informacji na stronie internetowej NFOŚiGW: http://www.wfosigw-gda.pl

 

 1. Wybór banków
 2. Pełna treść programu
 3. Informacje nt. mechanizmu częściowych spłat kapitału kredytów bankowych
 
idź do strony głównej
aktualności gminne
o gminie
turystyka
władze gminy
galeria zdjęć
ważne instytucje
urząd gminy
oferty pracy
mapa gminy
dane kontaktowe